วิธีคืนค่า moodle ที่ backup มา

หลังจากที่ format harddisk IBM แล้ว และได้ทำการ backup mkcel ไว้ด้วย วันนี้ 12 กย 55 ได้ทำ server เล็กๆ สำหรับตัวเอง 1 เครื่อง
ใช้ linuxsis 5.5.5 IP 202.143.137.38 กะว่าจะไม่ไปยุ่งกับเครื่อง webserver
หลังจากทำเสร็จก็ยังไม่ได้ลองย้ายทุกอย่างกลับไปไว้ที่ /var/www/html/mkcel

แต่มีแนวคิดว่า
ก่อนย้ายให้ใช้ notepad แก้ไขไฟล์ mkcel.sql ตรงส่วนที่เป็น http://www.mkc.ac.th/mkcel ก่อนเป็น 202.143.137.38 แล้วค่อย restore กลับเข้าไป

วิธีคืนค่า moodle ที่ backup มา
หลังจากที่เรา backup moodle มาเก็บไว้แล้ว หากเราขยันทำ server ใหม่จนเสร็จ แล้วอยากเอา moodle กลับไปไว้ใน server อีกเพื่อให้
นักเรียนเข้ามาใช้งานได้ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเราไปเช่า host แล้วอยากเอา moodle ขึ้นไปไว้โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ ให้ทำด้งนี้

1.  นำข้อมูลที่ backup ไว้ขึ้นไปวางใน host ของเราแล้วแตกไฟล์ zip ถ้าข้อมูลเป็นไฟล์ zip
2.  ย้ายโฟลเดอร์ moodledata ไปไว้ที่ /var/www/
3.  ย้ายโฟลเดอร์ mkcel ไปไว้ที่ /var/www/html/
4.  chmod -R 777 /var/www/moodledata
5. แก้ไขไฟล์ mkc.sql ด้วยโปรแกรม Editplus หรือ Notepad++
ให้แก้ไข http://www.mkc.ac.th เป็น http://202.143.137.38  ให้หมด

แล้วใช้ phpMyAdmin restore mkc.sql กลับเข้าไป

6.  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในไฟล์ config.php แก้ไขตัวหนา

<?php  /// Moodle Configuration File

unset($CFG);

$CFG = new stdClass();

$CFG->dbtype    = ‘mysql’;

$CFG->dbhost    = ‘localhost’;

$CFG->dbname    = ‘mkcel’;

$CFG->dbuser    = ‘root‘;    เปลี่ยนชื่อ user ที่เข้าถึงฐานข้อมูลได้เช่น root  admin

$CFG->dbpass    = ‘123456‘;           เปลี่ยนเป็นรหัสผ่าน root mysql ใน appserv

$CFG->dbpersist =  false;

$CFG->prefix    = ‘mdl_’;

$CFG->wwwroot   = ‘http://202.143.137.38/mkcel‘;           เปลี่ยนเป็น path ของ host

$CFG->dirroot   = ‘/var/www/html/mkcel‘;            เปลี่ยนเป็น path ของ host

$CFG->dataroot  = ‘/var/www/moodledata‘;          เปลี่ยนเป็น path ของ host

$CFG->admin     = ‘admin’;

$CFG->directorypermissions = 00777;  // try 02777 on a server in Safe Mode

$CFG->passwordsaltmain = ‘;<b2gYaF+h9Qyl8R%w~nthcR(2Fi‘; ตรงนี้ต้องเหมือนกับ php.ini ของ server จริง สำคัญเพราะเคยไม่เปลี่ยนแล้วเปิดเข้าใช้ระบบไม่ได้ ถ้าเป็นการนำข้อมูลที่ backup ไว้ขึ้น host จริงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

require_once(“$CFG->dirroot/lib/setup.php”);

// MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO SPACES, BLANK LINES,

// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS ON THE NEXT LINE.

?>

7.  ทดสอบการใช้งาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s